Koncepcja projektowa Wydziału Biotechnologii w kontekście strategii rozwoju kampusu Uniwersytetu Śląskiego

lokalizacja: Katowice
etap: projekt koncepcyjny
architekci: Aleksandra Kandzia-Białas, Ewa Zielonka-Massoczy

projekt opublikowano w Monografii pt. „Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach użytkowników
i w studenckich koncepcjach projektowych. Studium przypadku” pod redakcją dr inż. arch. Doroty Winnickiej – Jasłowskiej

Scroll to Top
Scroll to Top