02/ Kilka słów o odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych

Czasem spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez przepisy techniczno-budowlane jest bardzo trudne a wręcz niemożliwe.

Tak też było w przypadku projektu domu jednorodzinnego w Piekarach Śląskich, widocznego na wizualizacji.

Działka na której zlokalizowany miał być budynek posiadała dostęp do drogi publicznej poprzez dojście i dojazd o niewystarczającej szerokości, co uniemożliwiało uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. W takiej sytuacji zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie alternatywne pozwalające pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Nie zawsze się to jednak udaje.  

Na szczęście Ustawodawca w uzasadnionych przypadkach dopuszcza odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W praktyce jednak cała procedura uzyskiwania takiej zgody jest czasochłonna i wymaga od projektanta przedstawienia w wyczerpujący sposób problematyki danego przypadku oraz solidnego uzasadnienia konieczności odstąpienia od danego przepisu.

Sama procedura jest dwuetapowa.
Najpierw Inwestor, w imieniu którego działa Projektant, składa wniosek wraz z szeregiem wymaganych załączników do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej (AAB), właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla danego obiektu.
Następnie przedstawiciel tego organu analizuje przedłożone dokumenty oraz ocenia zasadność wniosku, po czym występuje do Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo.

W praktyce jednak, mimo pozytywnej opinii organu AAB w pierwszym etapie, właściwy Minister może odmówić mu upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo, co skutkuje otrzymaniem przez Inwestora postanowienia o odmowie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, tym samym uniemożliwiając mu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W naszym przypadku włożyliśmy sporo pracy w przygotowanie kompletnego i wyczerpującego wniosku, załączając do niego szereg dokumentów uzasadniających konieczność odstępstwa od konkretnego przepisu.
Finalnie uzyskaliśmy dla Inwestora zgodę na odstępstwo oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwa realizacja inwestycji.

architekt Aleksandra Kandzia-Białas

 

Scroll to Top
Scroll to Top