PARĘ SŁÓW

O nas

Poznajmy się bliżej

Bycie architektem to dla nas coś więcej niż tylko zawód

Tym hasłem kierujemy się od początków swojej działalności, dokładając wszelkich starań aby każdy projekt stworzony w naszej pracowni spełniał najwyższe standardy zarówno w zakresie estetyki oraz funkcji obiektu jak i zastosowanych rozwiązań technicznych i budowlanych, zgodnych z aktualną wiedzą i dobrymi praktykami.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu procesu budowlanego począwszy od fazy analizy i ustalania uwarunkowań realizacji zadania, poprzez koncepcję, projekt budowlany, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, aż do etapu pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji,  jesteśmy w stanie zaplanować prace projektowe w taki sposób aby całość procesu przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa, uzgodnień, opinii i decyzji przebiegała bez zbędnej zwłoki. 

Rozwinięta przez lata współpraca ze sprawdzonymi i doświadczonymi inżynierami – projektantami m.in. w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej czy  inżynieryjnej–drogowej, a także rzeczoznawcami oraz fachowcami w zakresie geodezji, geologii, geotechniki, hydrologii i ochrony środowiska umożliwia nam przygotowanie wielobranżowych opracowań projektowych także dla inwestycji o dużym stopniu skomplikowania.

Nasze usługi są skierowane zarówno do inwestorów prywatnych jaki i firm. Przykładamy szczególną uwagę do etyki pracy i pełnego zaangażowania w każde powierzone nam zadanie. Ważny dla nas jest kontakt z klientem na każdym etapie realizacji zamierzenia budowlanego. Pozwala nam to na początku procesu zidentyfikować potrzeby Zamawiającego, indywidualne preferencje i oczekiwania, stanowiące  dane wyjściowe do projektowania każdego obiektu budowlanego, a na dalszym etapie na bieżąco przekazywać informacje o postępach prac, służyć radą oraz wyjaśniać w razie potrzeby wszelkie wątpliwości i problematyczne kwestie związane z procesem budowlanym.

Nasza oferta obejmuje:

  • kompleksowe projekty obiektów budowlanych (m. in. zabudowa jedno- i wielorodzinna, obiekty usługowe oraz użytecznoścu publicznej),
  • projekty zagospodarowania terenu,
  • adaptacje projektów typowych,
  • projekty wnętrz,
  • projekty zmian sposobu użytkowania,
  • projekty przebudowy i remontów obiektów budowlanych,
  • nadzory,
  • analizy możliwości realizacji inwestycji,
  • koncepcje architektoniczne,
  • analizy urbanistyczne chłonności terenu.
NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół

Lubimy swoją pracę oraz szanujemy ludzi, którzy nam zaufali

mgr inż. architekt ALEKSANDRA KANDZIA-BIAŁAS

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie już jako studentka brała udział w międzynarodowych projektach badawczych, pracach naukowych i konkursach, będąc jednocześnie laureatką Nagrody Dziekana dla Najlepszego Studenta. Pracę zawodową rozpoczynała od projektów skupionych wokół budownictwa mieszkaniowego, z czasem zdobywając także doświadczenie w zakresie obiektów handlowo-usługowych oraz budynków użyteczności publicznej. Pełniąc rolę głównego projektanta miała okazję koordynować całość procesu przygotowania wielobranżowych dokumentacji projektowych dla różnego typu obiektów. Projektowanie to nie tylko jej praca, ale również wielka pasja, z której czerpie radość i satysfakcję. Dokłada wszelkich starań, żeby tworzyć przestrzenie, w których użytkownik będzie czuł się dobrze.

mgr inż. architekt AGNIESZKA GÓRSKA

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Pomimo studiów w Wielkopolsce, jej dyplom dotyczył rewitalizacji terenów po KWK Szombierki w Bytomiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą - w Portugali oraz w Tunezji. Podczas projektowania najważniejsze jest dla niej funkcjonalne, piękne wnętrze, które spełni oczekiwania inwestora. Świetnie odnajduje się w przebudowach, w nadawaniu nowej funkcji w istniejących obiektach. Twierdzi , że nie ma złych przestrzeni, bywają źle zagospodarowane. Swoje inspiracje czerpie podczas podróży, które są obok sportu największa jej pasją.

mgr inż. architekt Karolina RUDNICKA-GONZATO

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą - w Belgii oraz we Włoszech.

Scroll to Top
Scroll to Top